วังหลวงของ Udaipur เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่นะตะลึงของราชสถาน ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลสาบ วังหลวงแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดใน Udaipur ด้วยความโดดเด่นและสลับซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในราชสถานอีกด้วย

ชมต่อที่ลิ้งค์นี้จ้า -->> วังหลวงของ Udaipur สิ่งอัศจรรย์อันหรูหรา
 

Comment

Comment:

Tweet